SCIOS & KIWA

SCIOS Keuringen & Periodieke Inspecties

De 500-uurs regeling is met de vierde tranche wijzigingen van het Activiteitenbesluit, per 1 januari 2016, komen te vervallen. Daarmee geldt de keuringsplicht ook voor noodvoorzieningen, zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit, artikel 3.7, lid 4 en lid 5. De keuringsfrequentie is afhankelijk van het nominaal vermogen en de verstookte brandstof. De keuringsfrequentie is opgenomen in het Activiteitenregeling, artikel 3.7m, lid 1; lid 2.

 

Voor nieuwe installaties geldt dat de eerste keuring binnen zes weken na ingebruikname moet worden uitgevoerd. Deze verplichting is bij de vierde tranche wijzigingen van het Activiteitenbesluit, per 1 januari 2016, toegevoegd. De keuring- en onderhoudseisen gelden direct. Er is vooralsnog geen overgangsregeling opgenomen.

 

Powertec Diesel Services B.V. is SCIOS gecertificeerd en kan (EBI/PI) keuringen conform het protocol scope 4d, 7c voor u verzorgen. Bij vragen neemt u gerust contact met ons op!

 

Wijziging Activiteitenbesluit SCIOS Keuringen Sc4, 19 dec. 2017

Per 19 december 2017 is er een aanpassing op het huidige Activiteitenbesluit (SCIOS Scope 4) doorgevoerd, waarbij het verplicht wordt om (stook) installaties met een ingangsvermogen van > 1MWt, tijdens de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en de Periodieke Inspectie (PI) op “een goede verbranding” te beoordelen.

 

De beoordeling hiervan zal geschieden conform stookproef o.b.v.  O2 en CO metingen in het uitlaatgassensysteem van uw (stook) installatie. Voorgaande is per 19 december 2017 ook van toepassing op (stook) installaties die minder dan 500 uur per jaar draaien (o.a. noodstroom installaties, sprinkler installaties etc.). Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&W) streeft hiermee aan geldende Europese regelgeving te voldoen.

 

Tot 19 december aanstaande zijn installaties die minder dan 500 uur draaien nog vrijgesteld van deze stookproef. Installaties die voor deze datum zijn goedgekeurd behoeven geen herkeuring. Op dit moment lopen er nog gesprekken tussen de branchegenoten, SCIOS Scope 4 gecertificeerde bedrijven en I&W, hoe deze wijziging het best te effectueren is.

 

Zodra wij inhoudelijk de impact van hierboven genoemde wijziging, maar ook de technische richtlijnen & uitvoering, ondersteund door de branchegenoten bepaald hebben, zullen wij u hierover nader informeren. Wij verwachten u hierover in januari 2018 verder te kunnen berichten.

 

KIWA Keuringen & Dieseltank Inspecties

Het is belangrijk dat de dieseltanks en opslagsystemen periodiek worden gecontroleerd op actuele wetgeving, staat van onderhoud en aanwezigheid van water en/of sludge (vervuiling). De controle betreft het beoordelen van de technische staat van de installaties en mogelijke lekkages en de werking van de gebruikte veiligheidsvoorzieningen.

 

Daarnaast moet ook de inhoud van de brandstoftank worden beoordeeld op de aanwezigheid van water en/of sludge. Water en/of sludge in uw brandstoftank kan uw installaties ernstig beschadigen.

Onze klanten staan centraal en kunnen rekenen op expertise en een betrouwbare samenwerking.